Miksi osallistavat taideproduktiot ovat niin tärkeitä?

Osallistavat taideproduktiot antavat yleisölle ja esiintyjille mahdollisuuden tuoda esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan osallistavan taiteen keinoin. Kerromme tässä artikkelissa muutaman syyn, joiden ansiosta tällaiset taideproduktiot ovat niin valtavan tärkeitä.

Yhteisöllisyyttä produktion kautta

yhteisollisyys 300x150 - Miksi osallistavat taideproduktiot ovat niin tärkeitä?

Onnistunut osallistava taideproduktio voi esimerkiksi nostaa tietyn asuinalueen yhteisöllisyyttä. Hyvä esimerkki tällaisesta produktiosta on Maunulaa koskeva Entäs nyt Maunula? -produktio. Produktion aikana alueen asukkaat saivat tilaisuuden keskustella esimerkiksi alueeseen liitetyistä stigmoista, kuten alueen huumeongelmasta, joka on ollut esillä medioissa ja lyönyt alueeseen negatiivisen leimansa. Stigmoista keskustelu ei välttämättä ole kovin helppoa, mutta osallistava taide voi alentaa osallistumiskynnystä.

Maunula tunnetaan erityisen yhteisöllisenä Helsingin asuinalueena, mutta samalla alueen yhteisöllisyyteen liittyy myös negatiivinen puoli. Osa alueen ihmisistä kokee esimerkiksi yksinäisyyttä tai eriarvoisuutta. Tästä syystä onkin tärkeää, että alueen yhteisöllisyys nostetaan esiin ja sitä pyritään korostamaan. Yhdessä tekeminen ja kokeminen voi auttaa kohentamaan yhteisöllisyyttä. Samalla produktio voi auttaa löytämään uusia asioita, joista alueen asukkaat voivat olla syystäkin ylpeitä.

Yhteisöllisyyttä taidepajojen kautta

Taidepajat tarjoavat matalan kynnyksen kohteita, joihin on helppo osallistua ja joissa on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin. Esimerkiksi edellä mainitussa Entäs nyt Maunula? -produktiossa järjestettiin myös taidepajoja. Niissä osallistujien luovuus pääsee kukkimaan, mikä tuo osaltaan arkeen aivan uudenlaista merkityksellisyyttä ja voi jopa auttaa lieventämään yksinäisyyden tunteita.

Mahdollisuus omien mielipiteiden ilmaisuun

Vaikuttamisen tunne on tärkeä asia ihmisen hyvinvoinnille. Kun ihmisestä tuntuu, että hän on aktiivinen osallistuja, jolla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, tuntee hän yleensä enemmän mielihyvää kuin ihminen, joka tuntee olevansa toisten ohjailtavissa oleva objekti. Erilaiset toiminnalliset taideproduktiot tarjoavat oivallisen mahdollisuuden ja tilaisuuden ilmaista omia mielipiteitään. Usein mielipiteiden ilmaiseminen taiteen keinoin on monelle helpompaa kuin niistä puhuminen suoraan. Tunteita voi ilmaista esimerkiksi näyttelemisen, maalaamisen tai runouden keinoin.

Osallistuminen kunniaan

Luova toimisto Krea 300x159 - Miksi osallistavat taideproduktiot ovat niin tärkeitä?

Osallistaminen ja osallistuminen on tärkeä vaikutuskanava. Tästä syystä paikalliset produktiot, kuten Entäs nyt Maunula?, ovatkin niin kovin tärkeitä. Kun käsitellään asukkaille tuttuja ja tärkeitä asioita, on osallistuminen yleensä todennäköisempää kuin sellaisissa produktioissa, jotka eivät suoraan liity ihmisen omaan elämään. Osallistuminen ja jonkin produktion osana oleminen voi tuoda elämään uudenlaista mielekkyyttä. Sen kautta on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin ja ehkäpä produktioon osallistuminen kautta löytyy jopa uusia tuttavia. Parhaimmillaan osallistaminen ja itse osallistuminen voi kohentaa vaikkapa tietyn alueen yhteisöllisyyttä ja auttaa kohentamaan me-henkeä. Se voi auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luomaan juuria vaikkapa omaan asuinalueeseen tai omaan historiaan. Kun tuntee oman menneisyytensä, on usein entistä helpompaa alkaa suunnitella myös omaa tulevaisuutta!